กฎหมายเกี่ยวกับการขนส่ง

กฎหมายเกี่ยวกับการขนส่ง

การอยู่รวมกันเป็นสังคม หรือการใช้ชีวิตที่มีหลากหลายความคิดต่างๆ จะต้องมีข้อตกลงและข้อบังคับออกมาเพื่อให้คนส่วนใหญ่นั้นปฏิบัติตาม เพื่อก่อให้เกิดระเบียบ และป้องกันอันตรายต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้ เช่นเดียวกับการใช้รถบนท้องถนน เมื่อมีเส้นทางการใช้รถเกิดขึ้น กฎและข้อระเบียบต่างๆก็เกิดขึ้นมาเพื่อให้ผู้ขับขี่นั้นได้ปฏิบัติตาม เพราะอันตรายจากท้องถนนเป็นอันตรายที่น่ากลัวมากที่สุด

รถรับจ้างขนของสระบุรี

รถรับจ้างย้ายบ้านขนส่ง

ข้อบัญญัติหรือข้อตกลงที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือที่เรียกว่ากฎหมาย ที่เกี่ยวกับการขนส่ง ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งแบบใดก็ตามกฎหมายที่ออกมานั้นจะรองรับการกระทำต่างๆจากผู้ขับขี่ในทางที่ไม่ดี อีกทั้งยังมีเพื่อควบคุมยานภาหะนะที่ใช้อยู่บนท้องถนนไม่ให้เกิดอันตรายอีกด้วย ซึ่งข้อบัญญัติแบ่งออกเป็นสองหมวดคือผู้ขับขี่ และตัวยานภาหะนะ สำหรับข้อปฏิบัติ ของผู้ที่ต้อการขับขี่รถประเภทต่างจะต้อง

1.จะต้องทำใบขับขี่หรือได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ที่ออกเป็นลายลักษณ์อักษรเสียก่อนถึงจะสามารถขับขี่ยาน ภาหะนะได้

2.เมื่อได้ใบอนุญาตมาแล้วจะต้องไม่ใช้ผิดประเภทตามที่ไปร้องขอมา

3.ผู้ที่มีใบขับขี่ยานภาหะนะจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบจราจรอย่างเคร่งครัด

4.จะต้องพกใบอนุญาตติดตัวไว้เสมอพร้อมทั้งสมุดยานภาหะนะคันนั้นด้วย

5.จะต้องไม่ดื่มสิ่งของที่มึนเมาหรือเสพสิ่งเสพติดทุกชนิดในขณะขับยานภาหะนะ

นี้คือ 5 หัวข้อที่ผู้ขับขี่จะต้องปฏิบัติตาม หากฝ่าฝืนเจ้าหน้าที่สามารถปรับได้ตั้งแต่ 2000 จนถึง 50000บาทขึ้นอยู่กับพฤติกรรมขณะขับ อีกทั้งยังสามารถจำคุกได้อีกด้วย สำหรับผู้ขับขี่จะต้องศึกษาข้อมูลกฎหมายเกี่ยวกับการขนส่งเบื้องต้นเอาไว้เสียก่อน

ฝากบริษัทขนส่งราคาถูก

Facebook
Tag
กระบะรับจ้างนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ การงานรถบรรทุกนิคมอุตสาหกรรมพิจิตร การทำงานรถบรรทุกนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ การทำงานรถบรรทุกเขตบางรัก การให้บริการรถร่วมขนส่งสินค้าเชียงราย ขนส่งนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ขนส่งนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ขนส่งนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ขนส่งนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี งานรถบรรทุกนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร ธุรกิจรถบรรทุกนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บริการ 6 ล้อขนของย้ายบ้านเชียงราย บริการรถ 6 ล้อรับจ้างนครพนม บริการรถ 6 ล้อรับจ้างนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ บริการรถ 6 ล้อรับจ้างสมุทรปราการ บริการรถ 6 ล้อรับจ้างเขตพระนคร บริการรถขนของย้ายบ้านจังหวัดเชียงราย บริการรถขนของย้ายบ้านนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ บริการรถขนของย้ายบ้านเขตพระนคร บริการรถสิบล้อรับจ้างนราธิวาส ผลงานรถบรรทุกนิคมอุตสาหกรรมลำพูน รถกระบะรับจ้างนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ รถบรรทุกรับจ้างนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือราคาถูก รถบรรทุกรับจ้างเขตคลองสานราคาถูก รถบรรทุกรับจ้างเขตบางกะปิราคาถูก รถบรรทุกสิบล้อนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ รถพ่วงนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน รถพ่วงนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง รถพ่วงนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร รถพ่วงนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี รถรับจ้างขนของกาฬสินธุ์ รถรับจ้างขนของนครราชสีมา รถรับจ้างขนของนิคมอุตสาหกรรมบางปู รถรับจ้างขนของบุรีรัมย์ รถรับจ้างขนของมหาสารคาม รถรับจ้างขนของมุกดาหาร รถรับจ้างขนของอุตรดิตถ์ รถรับจ้างขนของเชียงราย รถรับจ้างขนของเชียงใหม่ รถรับจ้างขนของแม่ฮ่องสอน รถรับจ้างหกล้อขนของนครพนม รถรับจ้างหกล้อขนของนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ รถรับจ้างหกล้อขนของสมุทรปราการ รถรับจ้างหกล้อขนของเขตพระนคร รถเทรนเลอร์รับจ้างสมุทรปราการ0831514162